Umiestnenie: UDP | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-AIN-506 Úvod do deklaratívneho programovania – LS 2013/14

Novinky

5. 6.

Výsledky skúšky zo 4. júna sú zapísané v AIS a prístupné na našej výsledkovej stránke.

Známky zapisujeme v stredu 11. júna od 15:00 do 16:00 na I-33b a počas ďalšieho skúškového termínu 18. júna.

Ak ste na skúške neuspeli, zapíšte sa na ďalší termín v AIS.

3. 6.

Začiatok konzultácií v utorok 3. júna sa posúva z 13:00 na 13:30.

31. 5.

Výsledky skúšky a opravného testu z 28. mája sú zapísané v AIS a prístupné na našej výsledkovej stránke.

Známky zapisujeme počas ďalšieho skúškového termínu 4. júna.

21. 5.

Využite možnosť konzultácií pred skúškami a opravným testom. Termíny nájdete nižšie.

21. 5.

Aktualizovali sme hodnotenie prémiových domácich úloh na stránke výsledkov aj v AIS.

15. 5.

Výsledky 2. testu a svoje riešenia nájdete na stránke výsledkov. Celkové hodnotenie je aj v AIS. Otázky k hodnoteniu nám zašlite e-mailom.

14. 5.

V zadaní 11. cvičenia zverejnenom pred utorkovým cvičením bola chyba v testovacej konštante Progs_test. Výraz (Prog11,Prog3,Dprog2) má mať správne tvar (Prog11,Prog3,Dprog2,0). V dnes zverejnenom zadaní je chyba opravená.

13. 5.

Termíny skúšok a opravného testu sú vypísané v AIS, prihláste sa.

5. 5.

Výsledky 2. testu si môžete pozrieť na našej stránke výsledkov (detaily) i v AIS (iba celkové hodnotenie). Vaše riešenia sprístupníme po náhradnom termíne. Prípadné otázky k hodnoteniu nám zašlite e-mailom.

5. 5.

Študenti, ktorí sa nemohli zúčastniť 2. testu v riadnom termíne, majú možnosť náhrady v utorok 13. 5. o 18:10 alebo v stredu 14. 5. o 15:40. Prečítajte si podmienky a prihláste sa e-mailom.

28. 4.

Príďte na ďalšie mimoriadne predtestové konzultácie v pondelok 28. apríla medzi 15:00 a 16:30 do H6 preriešiť úlohy, ktoré ste nestihli alebo nevedeli vyriešiť sami.

26. 4.

Detaily hodnotenia a svoje riešenia testov si môžete pozrieť na našej stránke výsledkov. Prípadné otázky k hodnoteniu nám adresujte e-mailom.

15. 4.

Zadania oboch častí prémiovej domácej úlohy du09 zverejnené pred utorkovými cvičeniami obsahovali chyby, ktoré sú v aktuálnej verzii opravené.

15. 4.

Príďte na mimoriadne predtestové konzultácie v piatok 25. apríla medzi 10:00 a 13:00 do H6 preriešiť úlohy, ktoré ste nestihli alebo nevedeli vyriešiť sami.

15. 4.

Druhý test z materiálu preberaného v cvičeniach ex06–ex09 (a analogického) prebehne na cvičeniach v dňoch 29. a 30. apríla 2014.

Z kapacitných dôvodov je nutné, aby ste na test prišli v termíne, ktorý vám určuje rozvrh (utorok: 1iai3, 2iai*; streda: 1iai1, 1iai2, 1iai4), alebo v termíne, na ktorý ste sa prihlásili počas prvých dvoch týždňov semestra (prihlásenie má samozrejme prednosť pred rozvrhom).

31. 3.

Svoj sumárny výsledok z prvého testu nájdete v AIS. Podrobnejšie hodnotenie a vaše riešenia vám sprístupníme neskôr, po náhradnom termíne pre študentov, ktorí sa ospravedlnili z riadneho termínu testu.

27. 3.

Zverejnili sme 6. cvičenie, ktoré je domácou úlohou.

17. 3.

Príďte na mimoriadne predtestové konzultácie v piatok 21. marca medzi 10:00 a 13:00 do H6 preriešiť úlohy, ktoré ste nestihli alebo nevedeli vyriešiť sami.

12. 3.

Prvý test z materiálu preberaného v cvičeniach ex01–ex05 (a analogického) prebehne na cvičeniach v dňoch 25. a 26. marca 2014.

Z kapacitných dôvodov je nutné, aby ste na test prišli v termíne, ktorý vám určuje rozvrh (utorok: 1iai3, 2iai*; streda: 1iai1, 1iai2, 1iai4), alebo v termíne, na ktorý ste sa prihlásili počas prvých dvoch týždňov semestra (prihlásenie má samozrejme prednosť pred rozvrhom).

Termín špeciálnych predtestových konzultácií dohodneme na prednáške.

12. 3.

Konzultačné hodiny vyučujúcich:

Ján Kľuka:
utorok 13:00 – 14:00 I-33b
Ján Komara:
streda 13:00 – 13:30 I-16
17. 2.

Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania pre letný semester akademického roku 2013/14. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch a termínoch testov.

Prečítajte si:

Sieň slávy

V jednotlivých kategóriách uvádzame v abecednom poradí piatich študentov s najvyššími hodnoteniami (alebo viacerých pri zhodnom počte bodov na najnižšom mieste).

Študenti s najvyšším celkovým počtom bodov
Tibor Hanesz, Jakub Jantošík, Peter Kuljovský, Peter Paulovics, Miroslav Šafárik
Najúspešnejší riešitelia domácich úloh
Tibor Hanesz, Jakub Janošík, Peter Paulovics, Martin Sumera, Miroslav Šafárik
Najúspešnejší riešitelia 2. testu
Tibor Hanesz, Jakub Jantošík, Richard Rožár, Vlastimil Starec, Miroslav Šafárik, Karin A. Vališová, Tomáš Žitňanský
Najúspešnejší riešitelia 1. testu
Tibor Hanesz, Jakub Jantošík, Pavol Knor, Peter Kuljovský, Karin A. Vališová, Tomáš Žitňanský
Prví úspešní riešitelia domácich úloh
Tibor Hanesz, Peter Kuljovský, Peter Paulovics, Martin Sumera, Peter Zapalač

Materiály k prednáškam

Študijné materiály k prednáškam:

Zadania cvičení

DátumZadanieNáhľadTéma
20. 5. 2014ex12.zip ex12a ex12b ex12cGenerovanie XHTML
13. 5. 2014ex11.zip ex11Postfixový stroj a kompilácia aritmetických výrazov
Poznámky... str. 84–88
6. 5. 2014ex10.zip ex10a ex10bAritmetické výrazy a výrokové formuly
Poznámky... str. 84–88
15. 4. 2014ex09.zip ex09a ex09bČíslovanie vrcholov v binárnych stromoch
Všeobecné stromy
8. 4. 2014ex08.zip ex08a ex08bBinárne stromy (Poznámky... str. 75–76)
Binárne vyhľadávacie stromy (Poznámky... str. 76–78)
1. 4. 2014ex07.zip ex07a ex07bKombinatorika na zoznamoch
(Poznámky... str. 66–68)
27. 3. 2014ex06.zip ex06a ex06bDomáca úloha
Triedenie a množiny
Poznámky... str. 63–65, 70–71
18. 3. 2014ex05.zip ex05a ex05b ex05cZoznamy
Poznámky... str. 43–44
4. 3. 2014ex04.zip ex04a ex04bBinárna reprezentácia čísel
Párovanie a tupling
25. 2. 2014ex03.zip ex03a ex03bPriraďujúce diskriminácie;
chvostová rekurzia
25. 2. 2014ex02.zip ex02a ex02bPrimitívna a všeobecná rekurzia
Poznámky... str. 8–13
18. 2. 2014ex01.zip ex01a ex01bExplicitné definície
Poznámky... str. 3–7

Pre korektné zobrazenie náhľadov cvičení je potrebný prehliadač s podporou MathML, napríklad Mozilla Firefox, a príslušné fonty.

Organizácia výučby

Prednášky
pondelok 9:50–11:20
poslucháreň A
Ján Kľuka
Cvičenia
TermínMiestnosťKrúžkyCvičiaci
utorok 18:10–19:40H61iai3J. Kľuka, J. Komara
streda 15:40–17:10H61iai{1,2,4}J. Kľuka, J. Komara, J. Frtús

Druháci a tretiaci sa musia do 28. februára prihlásiť na termín podľa vlastného výberu.

Prváci si môžu vymeniť termín cvičení s kolegom (zo stredy na utorok bez podmienok, z utorka na stredu študent za študenta).

Výmenu a prihlásenie je nutné oznámiť na kontaktný e-mail (nižšie).

Konzultácie počas skúškového obdobia
Ján Kľuka:
utorky 27. mája, 3., 17. a 24. júna od 13:00 do 15:00 v H6
Ján Komara:
viď konzultacie.txt
Konzultácie počas semestra
Ján Kľuka:
utorok 13:00 – 14:00 I-33b
Ján Komara:
streda 13:00 – 13:30 I-16

Špeciálne konzultácie pred testom oznámime týždeň vopred

Kontakt
udp{z@vináč}lists.dai.fmph.uniba.sk

Pravidlá hodnotenia

1. test
 • okolo 6. týždňa semestra
 • 30 bodov
2. test
 • okolo 11. týždňa semestra
 • 30 bodov
Opravný test
 • 1. týždeň skúškového obdobia
 • Možnosť opraviť si jeden, vami zvolený semestrálny test.
 • Opravovaný test oznámite vyučujúcim priamo na termíne pred sprístupnením zadaní.
 • Úlohy z rovnakej časti učiva ako opravovaný test.
 • Platí skóre z opravného testu, aj keby bolo nižšie ako pôvodné.
 • Termín: 28. mája o 13:30 v H3
 • Nutné prihlásiť sa v AIS
Skúška
 • skúškové obdobie
 • 40 bodov
 • Podmienkou na pripustenie ku skúške je získanie aspoň 30 bodov počas semestra (po započítaní prípadného opravného testu).
 • Termíny (v H6), prihlasujte sa v AIS:
  DátumČasTypMax. počet študentov
  streda 28. mája13:30riadny32
  streda 4. júna13:30riadny + 1. opravný16 + 16
  streda 18. júna13:301. opravný + 2. opravný16 + 16
  streda 25. júna13:302. opravný16
Prémiové domáce úlohy
Spôsob zadania: 
v niektorých súboroch s cvičeniami
Hodnotenie: 
prvé 3 správne riešenia z každého termínu cvičení
Spôsob odovzdania: 

e-mail

Adresát: udp{z@vináč}lists.dai.fmph.uniba.sk

Predmet: kód domácej úlohy uvedený v zadaní (napríklad du02)

Obsah: Hladký text s využitím jednoducho zrozumiteľnej syntaxe namiesto matematických symbolov. Text musí obsahovať aj vaše definície funkcií, ktorých sa týka. Neprijímame riešenia skenované z papiera.

Uveďte svoje plné meno a termín cvičení.

Termín: 
nedeľa v týždni zadania úlohy, 24:00 (polnoc)

K riešeniam odoslaným najneskôr v piatok o 12:00 (poludnie) vám poskytneme spätnú väzbu a v prípade potreby možnosť opravy.

Spolupráca: 

Ak riešenie vznikne v priznanej spolupráci, body riešiteľom rozdelíme.

Riešenia so znakmi nepriznanej spolupráce nebudeme hodnotiť. Opakovaná nepriznaná spolupráca povedie k strate všetkých prémiových bodov.

Pravidlá pre prémiové domáce úlohy môžeme počas semestra zmeniť alebo môžeme tieto úlohy úplne zrušiť.

Celkové hodnotenie
A ≥ 90 bodov
B ≥ 80 bodov
C ≥ 70 bodov
D ≥ 60 bodov
E ≥ 50 bodov
FX< 50 bodov
Podvodné konanie
Podvodné konanie budeme postihovať v zmysle čl. 23 Študijného poriadku FMFI UK.
Neúčasť a náhradné termíny
V prípade neúčasti na teste je potrebné ospravedlniť sa do 3 dní od konania testu. Ospravedlniteľné dôvody neúčasti sú uvedené v čl. 21 Študijného poriadku FMFI UK. Ospravedlnení študenti majú nárok na náhradný termín (spravidla nasledujúci týždeň po riadnom termíne).

* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2014-06-05T18:52+0200