Vypoctova lingvistika

posledna aktualizacia: 7.3.2006

Vzorova studentska praca

Michal Valko

Slajdy

Semantika

1. prednaska; semanticke roly ps pdf

2. prednaska; jazyk (Q)LF a semanticke crty u Allena ps pdf

3. prednaska; Montague, zaklady intenzionalnej semnatiky ps pdf

4. prednaska; Montague, typovany jazyk ps pdf

5.prednaska; Montague, jazyk intenzionalnej logiky ps pdf

Rozne

Allenov parser

Dalsie texty