Umiestnenie: DP | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-465 Deklaratívne programovanie LS 2011/12

Výučba prebieha spolu s kurzom 1-AIN-505 Úvod do deklaratívneho programovania LS 2011/12. Tam nájdete ďalšie informácie.

Prednášky: pondelok 12:20-13:50, m. A
Cvičenia: pondelok 16:30-18:00, m. I-H6
Konzultácie: pondelok 14:00-14:30, m. I-16
Učitelia: Ján Kľuka , Ján Komara

Novinky

8.5.2012 Na riadne termíny sa zapisujte cez AIS2. Požiadavka: priebežné semestrálne hodnotenie aspoň 30 bodov (podľa AIS2).

8.5.2012 priebežne aktualizované. Konzultácie počas skúšobného obdobia.

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete základné informácie: 1-INF-465 Deklaratívne programovanie

Literatúra

Cvičenia

Toto je výber cvičení z predmetu 1-INF-465 Deklaratívne programovanie LS 2010/11.

Testy

Hodnotenie

Tu sa nachádza súbor obsahujúci celkové hodnotenie.

Spôsob hodnotenia:

Toto je len základný rámec, spresnenie na 1. prednáške.

Staršie správy

23.5.2012 Opravný semestrálny test z 21. 5. 2012 je opravený.

8.5.2012 Na opravný semestrálny test sa zapisujte cez AIS2.

3.5.2012 2. test z 30. 4. 2012 je opravený.

3.5.2012 Pridaný súbor obsahujúci celkové hodnotenie

23.4.2012 Konzultácie a doplňujúca prednáška: pondelok 7. 5. 2012 v čase 14:50-16:20 v m. M-I.

23.4.2012 Termín 2. testu: pondelok 30. 4. 2012 v čase 16:30-18:00 v m. I-H6.

22.3.2012 1. test z 12. 3. 2012 je opravený.

5.3.2012 Konzultácie a doplňujúca prednáška: pondelok 12. 3. 2012 v čase 14:50-16:20 v m. M-I.

5.3.2012 Termín 1. testu: pondelok 19. 3. 2012 v čase 16:30-18:00 v m. I-H6.

22.2.2012 V sekcii download nájdete teraz inštalátor CL verzie 5.81.20 pre Windows aj pre Linux. V počítačových učebniach FMFI UK používajte iba verziu prístupnú vo Windows cez start > Applications > Programming > CL Install.

22.2.2012 Cvičenia sa presunuli na termín 16:30-18:00.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2013-02-07T19:01+0100