Umiestnenie: CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

Prevzatie CL

Windows

GNU/Linux

Staršie verzie

Aktuálna verzia CL je 5.81.21.2 z 2. marca 2022. Verzia je k dispozícii ako inštalátor pre Windows. Pre GNU/Linux je momentálne k dispozícii iba staršia verzia, ktorá už nie je funkčná so súčasnými prehliadačmi.

Windows

Mozilla Firefox

Na používanie CL je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Mozilla Firefox od verzie 1.0 (slovenská verzia) alebo Seamonkey od verzie 1.7. Iné prehliadače nepodporujú dostatočne MathML, ktoré CL intenzívne využíva. Prehliadač je potrebné nainštalovať pred inštaláciou CL.

CL

Verzia Inštalátor
5.81.21.2 exe (~1.2MiB)
5.81.21.1 exe (~1.2MiB)
5.81.21 exe (~1.9MiB)
5.81.20 exe (~1.7MiB)

Inštalácia. Prevezmite inštalátor. Spustite ho s právami administrátora a nechajte sa previesť nastavovacími krokmi k samotnej inštalácii.

Inštalátor obsahuje program CL, pomocný program RunCL, matematické fonty a program na odinštalovanie. Inštalátor zaregistruje prípony .cl a .clb a matematické fonty v databáze Registry.

Ak sa vám nedarí nainštalovať alebo spustiť CL, pošlite nám e-mail.

GNU/Linux

Verzia Inštalačný balík
5.81.21.1 tar.xz (~1.8MB)
5.81.21 tar.xz (~1.4MB)
5.81.20 tar.xz (~1.2MB)

Pred inštaláciou CL musíte mať nainštalovaný prehliadač Mozilla Firefox (alebo Mozilla Seamonkey, GNU Icedove, GNU Iceape). Iné prehliadače nepodporujú dostatočne MathML, ktoré CL intenzívne využíva.

Inštalácia v Ubuntu, Fedore a iných distribúciách s prostredím GNOME, KDE, Xfce:

 1. Stiahnite a rozbaľte cl-install-5.81.21.1.tar.xz.

 2. Otvorte vzniknutý priečinok cl-install-5.81.21.1 v termináli (Gnome Terminal, Konsole, …) a spustite inštalačný skript: ./install.

 3. CL sa nainštaluje do Vášho domovského priečinka (programy do $HOME/bin/, matematické fonty do $HOME/.fonts/ s prefixom cl.dai.fmph.uniba.sk-).

  Inštalačný skript integruje CL do vášho užívateľského prostredia (GNOME, KDE, Xfce): V menu Applications/Programming (alebo Applications/Development) sa objaví Clausal Language a súbory s príponami .cl and .clb sa budú automaticky otvárať v CL.

  CL môžete spúšťať aj z terminálu, najlepšie príkazom runcl subor.cl. Ak ste CL práve nainštalovali, príkazy runclcl nemusia byť prístupné až do nasledujúceho prihlásenia. Ak by neboli prístupné ani potom, môžete ich spúšťať s uvedením úplnej cesty ~/bin/runcl subor.cl, alebo môžete pridať $HOME/bin do premennej prostredia PATH.

 4. Priečinok cl-install-5.81.21.1 môžete po skončení inštalácie zmazať. CL odinštalujete skriptom uninstall, ktorý na úspešné spustenie potrebuje súbor config.

Staršie verzie

Win32

Verzia Inštalačný balík Časti*
5.81.11 zip (~2884KB)
rar (~2137KB)
Binárne súbory Fonty Pomocné súbory
zip (~1393KB)
rar (~756KB)
zip (~1476KB)
rar (~1028KB)
zip (~6KB)
rar (~5KB)
5.81.10w zip (~2534KB) ---
5.81.8w zip (~2509KB) ---

Inštalačný balík. Súbor cl-win-5.81.11.zip (~2884 KB) obsahuje aktuálnu verziu CL plus matematické fonty a niekoľko podporných súborov. Rozbalením sa vytvorí adresár cl-install, ktorý obsahuje dávkový súbor install.bat. Ak ho spustíte, vykoná nasledovné akcie:

 • vytvorí adresár C:\Program Files\cl, do ktorého prekopíruje spúšťateľné súbory (cl.exe, cygwin1.dllruncl.exe);

 • nakopíruje fonty do C:\Windows\Fonts (presnejšie do %WINDIR%\Fonts) a spustí program, ktorý sa pokúsi fonty zaregistrovať (5.81.11: je v poriadku, ak registrácia zlyhá pre práve jeden z fontov lsansuni.ttfl_10646.ttf);

 • zaregistruje prípony .cl a .clb (vyžaduje potvrdenie používateľom);

 • prepíše konfiguračný súbor Mozilly mathfont.properties (predpokladá, že Mozilla je nainštalovaná v adresári c:\Program Files\mozilla.org) (5.81.10w: v tejto verzii inštalačného balíka súbor mathfont.properties omylom chýba);

 • pokúsi sa prekopírovať zástupcu (shortcut) programu runcl.exe pod názvom CL & Mozilla na pracovnú plochu.

Ak Mozilla oznámi, že nenašla matematické fonty, je potrebné reštartovať Windows alebo sa aspoň odhlásiť a znovu prihlásiť do systému.

Vo Windows NT/2000/XP je potrebné na väčšinu z uvedených akcií byť aspoň Power User-om.

V prípade problémov s inštaláciou alebo spúšťaním nainštalovaného CL píšte na adresu kluka@fmph.uniba.sk.

*Časti inštalačného balíka

Binárne súbory. Balík cl-bin-5.81.11.zip (~1393 KB) obsahuje najnovšie binárne súbory CL (cl.exe, runcl.exe, cygwin1.dll). Súbory je potrebné rozbaliť priamo do adresára c:\Program Files\cl.

Fonty. V súbore cl-fonts-5.81.11.zip (~1476 KB) sa nachádzajú matematické fonty pre Mozillu. Fonty je možné nainštalovať takto: Preklikajte sa do My Computer > Control Panel > Fonts. Z menu File vyberte Install New Font. V dialógovom okne, ktoré vyskočí, vyhľadajte adresár, do ktorého ste rozbalili cl-fonts-*.zip. V List of fonts sa objaví zoznam fontov, kliknite na Select All a potom na OK. Ak na vašom počítači nie je font Lucida Sans Unicode, doinštaluje aj ten -- v balíku sa v podadresári lsansuni nachádzajú dve verzie: lsansuni.ttf pre Windows 9x a l_10646.ttf pre Windows 2000 a XP.

Pomocné súbory. cl-res-5.81.11.zip (~6 KB) obsahuje súbor mathfont.properties, ktorým je z kozmetických dôvodov dobré nahradiť súbor rovnakého mena v adresári c:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\res\fonts\. Ďalej tam nájdete exportované registre clclb.reg, ktoré zaregistrujú prípony .cl.clb.

GNU/Linux

Verzia CL+Mozilla+fonty cl/bin/cl
5.81.11 tar.gz (~18253KB) tar.gz (~1204KB)
5.81.10w tar.gz (~19248KB) ---
5.81.8w tar.gz (~19024KB) ---

Špeciálne verzie

Linuxová verzia, ktorá počúva na všetkých sieťových zariadeniach (prístupná vzdialene): cl-5.81.12-listen-any.bz2 (spakovaný spúšťateľný súbor, ~1110KB).

* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2022-02-18T16:58+0100