Umiestnenie: DP | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-465 Deklaratívne programovanie LS 2005/06

Prednášky: utorok 16:30-18:00, m. F1-328
Cvičenia: utorok 18:10-19:40, m. I-H6
Učiteľ: Ján Komara

Novinky

... tu nájdete ostatné správy.

Literatúra

Cvičenia

Testy

Prémiové úlohy

Termín odovzdania: najneskôr do pondelka 29.5.2006 do 18:00.
Konzultácie: v piatok 19.5.2006 o 18:10 v H6 alebo v utorok 23.5.2006 o 14:00 v H6 (I25).

 • 1. prémiová úloha: zobraz modul Ul01 (zadanie)
 • 2. prémiová úloha: zobraz modul Ul02 (zadanie)
 • 3. prémiová úloha: zobraz modul Ul03 (zadanie)
 • Hodnotenie

  Tu sa nachádza súhrn vašich výsledkov (celkové hodnotenie).

  Spôsob hodnotenia:

  Toto je len základný rámec, viz. tiež 1. prednáška.

  Staršie správy


  * – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2013-02-07T18:58+0100