Location: IDP | Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia

1-AIN-505 Introduction to Declarative Programming – Summer 2011/12

At the moment, this page is only available in Slovak.

News

26. 6. 2012 Výsledky skúšky z 25. 6. a z predchádzajúcich termínov nájdete v AIS, detailné hodnotenie na našej stránke výsledkov.

Posledné dve možnosti na zápis známok do indexu:

Prajeme vám príjemné prázdniny a veľa úspechov v ďalšom akademickom roku.

19. 6. 2012 Výsledky skúšky z 18. 6. a z predchádzajúcich termínov nájdete v AIS, detailné hodnotenie na stránke výsledkov.

Ak ste získali známku zo skúšky, zapíšeme vám ju do indexu na poslednom skúškovom termíne 25. 6. o 15:00 (nie skôr). V iných termínoch známky nezapisujeme.

Ak ste nezískali dostatok bodov na známku alebo ste so získanou známkou nespokojní, zapíšte sa na druhý opravný termín na druhý opravný termín 25. 6. cez AIS. Nezabudnite na možnosť konzultácií. Ďalšie skúškové termíny neplánujeme.

14. 5. 2012 Upozornenia k náhradnému/opravnému testu: Prihlásenie cez AIS do 21. mája o 0:00 je nutnou podmienkou účasti a je záväzné. Neprihlásení prítomní nemajú nárok na tento test. Neprítomní prihlásení si nahrádzajú 2. test a ich náhradné skóre je 0.

10. 5. 2012 Konzulácie ku skúške:

Na konzultácie sa prihláste e-mailom na udp zavináč lists.dai.fmph.uniba.sk aspoň 1 deň vopred.

7. 5. 2012 Cez AIS sa môžete prihlásiť na termíny skúšok, ktoré sa konajú vždy v pondelky o 14:00 v H6:

7. 5. 2012 Cez AIS sa môžete prihlásiť na náhradný/opravný test, ktorého termín je pondelok 21. mája o 14:00 v H6 (súčasne s riadnym termínom skúšky).

7. 5. 2012 Do 12. cvičenia/domácej úlohy sme doplnili prémiovú domácu úlohu du12b za 3 body s termínom odovzdania v pondelok 14. 5. 2012 o 12:00. Okrem termínu sa na ňu vzťahujú všetky ostatné pravidlá.

6. 5. 2012tabuľke cvičení nájdete 12. cvičenie/domácu úlohu, ku ktorému bola prednáška v pondelok 30. apríla.

4. 5. 2012 Výsledky 2. testu nájdete v AIS, detailné hodnotenie na stránke výsledkov. Vaše riešenia vám sprístupníme neskôr.

23. 4. 2012 Konzultácie pred 2. testom: piatok 27. apríla od 9:00 do 11:30 v H6.

20. 4. 2012 Druhý test prebehne v pondelok 30. apríla 2012:

Všetky termíny testu sa konajú pri počítačoch v H6.

Obsahom testu budú úlohy z cvičení 5–10 alebo podobné.

2. 4. 2012 piatok 13. apríla od 9:00 do 11:30 môžete v H6 konzultovať s prednášajúcim svoje riešenia úloh z cvičení ex07 a ex08.

Konzultácie plánované na piatok 13. apríla sa rušia. Pravdepodobný náhradný termín je piatok 27. apríla.

29. 3. 2012 Po inštalácii univerzitného certifikátu do svojho prehliadača si môžete na stránke výsledkov pozrieť detaily hodnotenia a svoje riešenia testov.

25. 3. 2012 Preformátovali sme poznámky k prednáškam na uľahčenie ich čítania pri vypracúvaní cvičení na širokouhlom monitore.

22. 3. 2012 Výsledky 1. testu nájdete v AIS. Podrobnejšie hodnotenie a vaše riešenia vám sprístupníme neskôr.

22. 3. 2012 Náhradný termín 1. testu pre študentov, ktorí ospravedlnili svoju neúčasť, bude v pondelok 26. marca o 14:30 v H6.

13. 3. 2012 Konzultácie pred 1. testom budú v piatok 16. marca od 9:00 do 10:40 v H6.

13. 3. 2012 Prvý test prebehne 19. marca 2012:

Všetky termíny testu sa konajú pri počítačoch v H6.

Obsahom testu budú úlohy z cvičení 1–4 alebo podobné.

5. 3. 2012 Prvý test plánujeme na 19. marca 2011.

21. 2. 2012 V sekcii download nájdete teraz inštalátor CL verzie 5.81.20 pre Windows aj pre Linux.

V počítačových učebniach FMFI UK používajte iba verziu prístupnú vo Windows cez start > Applications > Programming > CL Install.

20. 2. 2012 Pribudli pravidlá pre prémiové domáce úlohy. Výsledky nájdete v AIS v aplikácii Priebežné hodnotenie.

9. 2. 2012 Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania pre letný semester akademického roku 2011/12. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch a termínoch testov.

Prečítajte si:

Course Materials

Študijné materiály k prednáškam:

Exercises

DátumZadanieNáhľadTéma
14. 5. 2012ex14.zip ex14a ex14b ex14cGenerovanie XHTML
7. 5. 2012ex13.zip ex13Postfixový stroj a aritmetické výrazy
Poznámky... str. 84–88
6. 5. 2012ex12.zip ex12a ex12bDomáca úloha + prémia
Číslovanie uzlov v binárnych stromoch
Všeobecné stromy
23. 4. 2012ex11.zip ex11a ex11bBinárne stromy (Poznámky... str. 75–76)
Binárne vyhľadávacie stromy (Poznámky... str. 76–78)
16. 4. 2012ex10.zip ex10a ex10bKombinatorika na zoznamoch
(Poznámky... str. 66–68)
9. 4. 2012Veľká noc
2. 4. 2012ex08.zip ex08a ex08bTriedenie a množiny
Poznámky... str. 63–65, 70–71
26. 3. 2012ex07.zip ex07a ex07b ex07cZoznamy
Poznámky... str. 43–44
19. 3. 20121. testex01–ex04
12. 3. 2012ex05.zip ex05a ex05bPárovacia funkcia.
Reprezentácia celých čísel
5. 3. 2012ex04.zip ex04a ex04bDyadická reprezentácia čísel a dyadické reťazce
Poznámky... str. 18–31
27. 2. 2012ex03.zip ex03a ex03bPriraďujúce diskriminácie;
simulácia cyklov chvostovou rekurziou
20. 2. 2012ex02.zip ex02a ex02bPrimitívna a course-of-values rekurzia
Poznámky... str. 8–13
13. 2. 2012ex01.zip ex01a ex01bExplicitné definície
Poznámky... str. 3–7

Pre korektné zobrazenie náhľadov cvičení je potrebný prehliadač s podporou MathML, napríklad Mozilla Firefox, a príslušné fonty.

Organization

Prednášky
pondelok 12:20–13:50
poslucháreň A
Ján Kľuka
Cvičenia
TermínMiestnosťKrúžkyCvičiaci
pondelok 16:30–18:00H61iai{1,4,5}J. Kľuka, J. Komara, J. Frtús
pondelok 18:10–19:40H61iai{2,3,4}J. Kľuka, Ľ. Malinovský
streda 14:00–15:30H62iai*J. Kľuka
Konzultácie
oznámime počas 2. týždňa semestra
Kontakt
udp(zavináč)lists.dai.fmph.uniba.sk

Evaluation Rules

1. test
 • okolo 6. týždňa semestra
 • 30 bodov
2. test
 • okolo 11. týždňa semestra
 • 30 bodov
Náhradný/opravný test
 • 1. týždeň skúškového obdobia
 • Možnosť nahradiť si skóre z jedného, vami zvoleného semestrálneho testu.
 • Nahrádzaný test oznámite vyučujúcim priamo na termíne, ale pred sprístupnením zadaní.
 • Úlohy z rovnakej časti učiva ako nahrádzaný test.
 • Skóre bude nahradené bez ohľadu na jeho výšku voči nahrádzanej hodnote.
Skúška
 • skúškové obdobie
 • 40 bodov
 • Podmienkou na pripustenie ku skúške je získanie aspoň 30 bodov zo semestrálnych testov (po prípadnom náhradnom teste).
Prémiové domáce úlohy
Spôsob zadania: 
v niektorých súboroch s cvičeniami
Hodnotenie: 
prvých 5 správnych riešení z *iai* (bakalársky program aplikovanej informatiky).
Spôsob odovzdania: 
e-mail
Adresát: 
udp(zavináč)lists.dai.fmph.uniba.sk
Predmet správy: 
dukod_cvicenia (napríklad du02b)
Obsah správy: 
Hladký text s využitím jednoducho zrozumiteľnej syntaxe namiesto matematických symbolov. Text musí obsahovať aj vaše definície funkcií, ktorých sa týka. Neprijímame riešenia skenované z papiera.
Termín: 
piatok v týždni zadania úlohy, 12:00 (poludnie).
Spolupráca: 

Ak riešenie vznikne v priznanej spolupráci, body riešiteľom rozdelíme.

Riešenia so znakmi nepriznanej spolupráce nebudeme hodnotiť. Opakovaná nepriznaná spolupráca povedie k strate všetkých prémiových bodov.

Pravidlá pre prémiové domáce úlohy môžeme počas semestra zmeniť alebo môžeme tieto úlohy úplne zrušiť.

Celkové hodnotenie
A ≥ 90 bodov
B ≥ 80 bodov
C ≥ 70 bodov
D ≥ 60 bodov
E ≥ 50 bodov
FX< 50 bodov

Podvodné konanie na testoch alebo skúške budeme postihovať v zmysle študijného poriadku.


* – updated within last 7 days Last modified: 2012-06-26T15:01+0200