Location: CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia

CL Download

Windows
(MS Windows 98--XP)

GNU/Linux

Older versions

The latest version of CL is 5.81.21.2 released on February 18, 2022. Windows installer is available below. The GNU/Linux version is outdated at the moment.

Windows

Mozilla Firefox

To use CL, a Mozilla browser is required: Firefox 1.0 or newer, or Seamonkey 1.7 or newer; Netscape 7.x should also work. It should be installed before installing CL.

CL

Version Installer
5.81.21.2 exe (~1.2MiB)
5.81.21.1 exe (~1.2MiB)
5.81.21 exe (~1.9MiB)
5.81.20 exe (~1.7MiB)

Installation. The installation packages contain the program CL, an auxiliary program RunCL, fonts with mathematical symbols and an uninstaller. Installer associates the file-name extensions .cl and .clb with CL and registers the mathematical fonts with the Windows registry database.

In case of experiencing troubles with update or installation, please email us.

GNU/Linux

Version Installation package
5.81.21.1 tar.xz (~1.8MB)
5.81.21 tar.xz (~1.4MB)
5.81.20 tar.xz (~1.2MB)

You must have Mozilla Firefox (or Mozilla Seamonkey, GNU Icedove, GNU Iceape) installed on your computer before installing CL.

Installation in Ubuntu, Fedora, and other distributions with the Gnome desktop environment. Download and uncompress cl-install-5.81.21.1.tar.xz. Open the folder cl-install-5.81.21.1 in a terminal app (Gnome Terminal, Konsole, …), and run the installation script: ./install.

CL will be installed to your home directory (binaries to $HOME/bin/, mathematical fonts to $HOME/.fonts/ prefixed with cl.dai.fmph.uniba.sk-). The installation script will also integrate CL into your desktop environment (Gnome, KDE, XFCE): A CL icon will appear in the menu Applications/Programming (or Applications/Development on some systems), and .cl and .clb files will automatically open with CL.

Older versions

This section is available only in Slovak. Click the title or the blue bar above to show.

Win32

Version Installation package Parts*
5.81.11 zip (~2884KB)
rar (~2137KB)
Binaries Fonts Auxiliary
zip (~1393KB)
rar (~756KB)
zip (~1476KB)
rar (~1028KB)
zip (~6KB)
rar (~5KB)
5.81.10w zip (~2534KB) ---
5.81.8w zip (~2509KB) ---

Inštalačný balík. Súbor cl-win-5.81.11.zip (~2884 KB) obsahuje aktuálnu verziu CL plus matematické fonty a niekoľko podporných súborov. Rozbalením sa vytvorí adresár cl-install, ktorý obsahuje dávkový súbor install.bat. Ak ho spustíte, vykoná nasledovné akcie:

  • vytvorí adresár C:\Program Files\cl, do ktorého prekopíruje spúšťateľné súbory (cl.exe, cygwin1.dllruncl.exe);

  • nakopíruje fonty do C:\Windows\Fonts (presnejšie do %WINDIR%\Fonts) a spustí program, ktorý sa pokúsi fonty zaregistrovať (5.81.11: je v poriadku, ak registrácia zlyhá pre práve jeden z fontov lsansuni.ttfl_10646.ttf);

  • zaregistruje prípony .cl a .clb (vyžaduje potvrdenie používateľom);

  • prepíše konfiguračný súbor Mozilly mathfont.properties (predpokladá, že Mozilla je nainštalovaná v adresári c:\Program Files\mozilla.org) (5.81.10w: v tejto verzii inštalačného balíka súbor mathfont.properties omylom chýba);

  • pokúsi sa prekopírovať zástupcu (shortcut) programu runcl.exe pod názvom CL & Mozilla na pracovnú plochu.

Ak Mozilla oznámi, že nenašla matematické fonty, je potrebné reštartovať Windows alebo sa aspoň odhlásiť a znovu prihlásiť do systému.

Vo Windows NT/2000/XP je potrebné na väčšinu z uvedených akcií byť aspoň Power User-om.

V prípade problémov s inštaláciou alebo spúšťaním nainštalovaného CL píšte na adresu kluka@fmph.uniba.sk.

*Časti inštalačného balíka

Binárne súbory. Balík cl-bin-5.81.11.zip (~1393 KB) obsahuje najnovšie binárne súbory CL (cl.exe, runcl.exe, cygwin1.dll). Súbory je potrebné rozbaliť priamo do adresára c:\Program Files\cl.

Fonty. V súbore cl-fonts-5.81.11.zip (~1476 KB) sa nachádzajú matematické fonty pre Mozillu. Fonty je možné nainštalovať takto: Preklikajte sa do My Computer > Control Panel > Fonts. Z menu File vyberte Install New Font. V dialógovom okne, ktoré vyskočí, vyhľadajte adresár, do ktorého ste rozbalili cl-fonts-*.zip. V List of fonts sa objaví zoznam fontov, kliknite na Select All a potom na OK. Ak na vašom počítači nie je font Lucida Sans Unicode, doinštaluje aj ten -- v balíku sa v podadresári lsansuni nachádzajú dve verzie: lsansuni.ttf pre Windows 9x a l_10646.ttf pre Windows 2000 a XP.

Pomocné súbory. cl-res-5.81.11.zip (~6 KB) obsahuje súbor mathfont.properties, ktorým je z kozmetických dôvodov dobré nahradiť súbor rovnakého mena v adresári c:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\res\fonts\. Ďalej tam nájdete exportované registre clclb.reg, ktoré zaregistrujú prípony .cl.clb.

GNU/Linux

Version CL+Mozilla+fonts cl/bin/cl
5.81.11 tar.gz (~18253KB) tar.gz (~1204KB)
5.81.10w tar.gz (~19248KB) ---
5.81.8w tar.gz (~19024KB) ---

Special versions

A Linux version of CL that listens on all network interfaces (i.e., it can be accessed remotely): cl-5.81.12-listen-any.bz2 (bzip2-compressed executable, ~1110KB).

* – updated within last 7 days Last modified: 2022-02-18T16:58+0100