Umiestnenie: LISP | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

2-AIN-285 Symbolické programovanie a LISP LS 2017/18

Prednášky a cvičenia: pondelok 09:50-12:15, m. I-H6
Konzultácie: po dohode
Učitelia: Ján Komara

O kurze

Tu nájdete základné informácie: 2-AIN-285 Symbolické programovanie a LISP

Prednášky

Tu nájdete záznamy prednášok (slajdy). Sú priebežne dopĺňané.

Cvičenia

Literatúra

Hodnotenie

Spôsob hodnotenia:

Toto je len základný rámec, spresnenie na 1. prednáške.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2018-05-18T13:09+0200