Umiestnenie: LISP | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

2-AIN-285 Symbolické programovanie a LISP LS 2015/16

Výučba prebieha spolu s kurzom 1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP LS 2015/16. Tam nájdete ďalšie informácie.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2016-02-09T20:36+0100