Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2014/15

Prednášky: utorok 14:00-15:30, m. I-9
Cvičenia: streda 09:50-11:20, m. F1-248
Konzultácie: streda 13:00-13:30, m. I-16
Učiteľ: Ján Komara

Novinky

11.12.2014 priebežne aktualizované. Konzultácie počas skúšobného obdobia.

11.12.2014 Na riadne termíny sa zapisujte cez AIS2. Požiadavka: priebežné semestrálne hodnotenie aspoň 20 bodov (podľa AIS2).

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete všeobecné informácie o kurze.

Literatúra

... ďalšia literatúra.

Prednášky

Tu nájdete záznamy prednášok (slajdy). Sú priebežne dopĺňané.

Cvičenia

Testy

Skúška

Tu sa nachádza súbor obsahujúci otázky na skúšku.

Hodnotenie

Tu sa nachádza súbor obsahujúci celkové hodnotenie.

Staršie správy

16.12.2014 Pridaný súbor obsahujúci otázky na skúšku.

4.12.2014 Pridaný súbor obsahujúci celkové hodnotenie

4.12.2014 Test z 3.12 je opravený.

9.11.2014 Úlohy zo 6. cvičenia stačí odovzdať o týždeň neskôr.

27.10.2014 Termín 6. prednášky: utorok 4.11.2014 o 14:00 v m. I-9.

19.10.2014 Náhradný termín pre 5. prednášku: utorok 21.10.2014 o 14:50 v m. I-23.

13.10.2014 Náhradný termín pre 4. prednášku: streda 15.10.2014 o 9:50 v m. F1-248.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2015-02-08T11:26+0100