Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2013/14

Prednášky: utorok 14:50-16:20, m. I-9
Cvičenia: streda 09:50-11:20, m. F1-248
Konzultácie: pondelok 14:30-15:00, m. I-16
Učiteľ: Ján Komara

Novinky

5.1.2014 Pridaný súbor obsahujúci otázky na skúšku.

19.12.2013 priebežne aktualizované. Konzultácie počas skúšobného obdobia.

18.12.2013 Na riadne termíny sa zapisujte cez AIS2. Požiadavka: priebežné semestrálne hodnotenie aspoň 20 bodov (podľa AIS2).

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete všeobecné informácie o kurze.

Literatúra

... ďalšia literatúra.

Prednášky

Tu nájdete záznamy prednášok (slajdy). Sú priebežne dopĺňané.

Cvičenia

Testy

Skúška

Tu sa nachádza súbor obsahujúci otázky na skúšku.

Hodnotenie

Tu sa nachádza súbor obsahujúci celkové hodnotenie.

Staršie správy

3.12.2013 Pridaný súbor obsahujúci celkové hodnotenie

3.12.2013 Test z 27.11 je opravený.

28.9.2013 Konzultácie: pondelok 14:30-15:00, m. I-16.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2014-09-11T10:46+0200