Location: IDP | Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia

Introduction to Declarative Programming

At the moment, this page is only available in Slovak.

Novinky

Materiály k prednáškam

Zadania cvičení

Výsledky testov

Hodnotenie


Letný semester 2004/05

Prednášky:
doc. Pavol J. Voda
utorok 11:30--13:00
poslucháreň F1-108

Cvičenia:
Ján Kľuka
štvrtok 13:10--14:40 H6


Adresa tejto stránky

http://ii.fmph.uniba.sk
/cl/courses/udp?lang=sk

What's New

17. 5. 2005 Výsledky skúškového testu sú v tabuľke. Známky budeme zapisovať v pondelok 23. mája 2005v pondelok 20. júna 2005 medzi 13:30 a 14:00 na I-27.

12. 5. 2005 Výsledky náhradného testu sú v tabuľke v príslušnom stĺpci podľa toho, ktorý test ste si nahrádzali.

5. 5. 2005 Skúška bude v pondelok 16. mája 2005 o 13:10 v H6. Skúškový test pozostáva zo štyroch úloh z cvičení 11 až 13 spolu za 40 bodov.

Vo štvrtok 12. mája bude cvičenie ako obyčajne.

Vo štvrtok 12. mája 2005 o 16:30 v H6 bude náhradný test pre tých, ktorí sa nezúčastnili prvého alebo druhého testu. Dostanete test rovnakého typu, ako ste vymeškali. Môžete si nahradiť iba jeden test. Nie je možné opraviť si test, na ktorom ste sa zúčastnili.

Konzultácie pred skúškou budú v piatok 13. mája 2005 od 8:10 do 11:30 v H6. Ak nebude cvičiaci v H6, zaklopte na I-34. Ak nebude ani tam, asi zaspal, počkajte.

21. 4. 2005 Vo štvrtok 28. apríla 2005 o 13:10 v H6 bude druhý test z cvičení 7, 9 a 10.

Jedenáste cvičenie sa presúva na náhradný termín o 16:30.

Konzultácie pred druhým testom budú v stredu 27. apríla 2005 od 18:10 do 20:30 v H6. Ak nebude cvičiaci v H6, zaklopte na I-34.

17. 3. 2005 Konzultácie pred prvým testom: pondelok 21. 3. 2005 od 19:50 do 22:00 v H6.

15. 3. 2005 Prvý test sa bude konať v utorok 22. 3. 2005 o 11:45 v H6 (namiesto prednášky). Test bude trvať 45 minút. Úlohy budú rovnaké alebo podobné úlohám z cvičeniach ex01 až ex05.

14. 2. 2005 Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania. Základné informácie o predmete sú v ľavom stĺpci. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch, termínoch testov a ich výsledkoch. Pre prípadných záujemcov: stránka predmetu Logika pre informatikov 1, ktorý je predchodcom tohto predmetu.

Course Materials

Študijné materiály k prednáškam:

LectureSlidesExamples in CL

Exercises

CvičenieSúbor so zadanímTéma
17. 2. 2005ex01.cl Zobraz
Explicitné definície
Poznámky... str. 3--7
24. 2. 2005ex02.cl Zobraz
Rekurzívne definície aritmetických funkcií
Chvostová rekurzia
Poznámky... str. 18--19, 12, 10
3. 3. 2005ex03.cl Zobraz
Chvostová rekurzia, binárna reprezentácia čísel
Poznámky... str. 14--17, 21--23
10. 3. 2005ex04.cl Zobraz
Diadická reprezentácia čísel a diadické reťazce
Poznámky... str. 24--29, 30--31
17. 3. 2005ex05.cl Zobraz
Regulárne výrazy pre diadické reťazce
24. 3. 2005
voľno
31. 3. 2005ex07.cl Zobraz
Párovacie funkcie
7. 4. 2005
Zoznamy (podľa ex07)
14. 4. 2005ex09.cl Zobraz
Množiny a triedenia
21. 4. 2005ex10.cl Zobraz
Kombinatorické funkcie na zoznamoch
28. 4. 2005ex11.cl Zobraz
Binárne stromy
5. 5. 2005ex12.cl Zobraz
Propozičná logika I
Tautológie tabuľkovou metódou
12. 5. 2005ex13.cl Zobraz
Propozičná logika II
Tautológie tablovou metódou

Ak používate Mozillu, po kliknutí na Zobraz uvidíte obsah cvičenia.

Výsledky testov

Adamová--ZimányiVšetci
MenoPriezvisko 1. test 2. test 1. + 2.
test
Akti-
vita
Skúška Známka
123 123 1234
MonikaAdamová 10201210105253714101010939 90 A
MartinČajági 030310801821144410523 58 E
MichalČertický 10100201056214110310023 64 D
ElenaDušková 10711810101030481410107431 93 A
AndrejHorný 101022288102648642012 60 D
ViliamKoiš 10100201010103050 50
JakubKrchňavý 10105251010103055 55
MichalMachovič 101002010108284810410731 79 C
MartinRakovský 1010828101010305814101010939 111 A
MartaRežnáková 51001510101030454510625 70 C
MartinRoško 101082810101030581410710532 104 A
MonikaSatúryová 101002031041737899026 63 D
MariánSládek 10100201082204010106026 66 D
DanielŠimko 10101030109928581010101040 98 A
TiborZimányi 00111096252614456722 62 D

Štatistika

1. test 2. test Skúška Spolu Histogram
[100,90]% bodov3835##########
(90,80]% bodov1310
(80,70]% bodov1122####
(70,60]% bodov6235##########
(60,50]% bodov1133######
(50,0]% bodov3010

Stĺpec Spolu obsahuje štatistiku výsledkov študentov, ktorí sa zúčastnili na aspoň jednom teste.

Marks and Grades

Možnosti získať body:

1. test30 bodov
2. test30 bodov
náhradný 2. test30 bodov
skúška40 bodov
minitesty6--7 × 2 body

Za semester je možné si nahradiť pri ospravedlnenej neúčasti maximálne 1 test v náhradnom 2. teste, ktorý sa bude konať koncom semestra alebo v skúškovom období. Test, na ktorom sa zúčastníte, si nemôžete opraviť.

Minitesty na prednáškach sa priebežne nevyhodnocujú. Vyhodnotíme ich a výsledok pripočítame na požiadanie pred zapísaním známky do indexu, ak za prvý, druhý a skúškový test získate spolu aspoň 50 bodov.

Známkovanie:

A114-- 90bodov
B89-- 80bodov
C79-- 70bodov
D69-- 60bodov
E59-- 50bodov
FX49-- 0bodov

* – updated within last 7 days Last modified: 2005-05-17T18:07+0200