PREDNÁŠKY:
 

Mária Markošová
markosova@ii.fmph.uniba.sk
Peter Náther - I6
nather@ii.fmph.uniba.sk

Komplexné siete

O predmete

Oboznámenie sa s problematikou komplexných sietí.

 

Hodnotenie

30% hodnotenia bude tvoriť skúška, 70% bude možné získať za projekt.

K úspešnému absolvovaniu predmetu je nutné zúčastniť sa aspoň jedného termínu skúšky