Umiestnenie: Témy | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave


Dokončené záverečné práce

Bakalárske záverečné práce

Špecifikácia a implementácia vyvážených stromov v Peanovej aritmetike

Autor
Matej Vince
Vedúci práce
Ján Kľuka
Akademický rok
2006/07
Abstrakt
Táto práca sa zaoberá 2-3 stromami a červeno-čiernymi stromami. Implemetuje tieto dátové štruktúry a rovnako aj základné operácie používané na prácu so stromami: príslušnosť k stromu, vkladanie prvku a odoberanie prvku. Obsahuje aj formálnu špecifikáciu týchto operácií, môže mať teda východiskovú pozíciu pri verifikácii ich implementácie. Práca tiež môže slúžiť na rozšírenie výučby deklaratívneho programovania.
Text práce
PDF
Súbory pre CL
2-3 stromy Zobraz, Červeno-čierne stromy Zobraz

* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2007-06-22T15:33+0200