Umiestnenie: VYP | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

2-INF-121 Teória vypočítateľnosti ZS 2008/09

Prednášky: štvrtok 15:40-17:10, m. M-IV
Cvičenia: štvrtok 17:20-18:50, m. F1-248
Konzultácie: utorok 18:10-19:40, m. F1-248
Učiteľ: Ján Komara, m. I16, tel. 60295 727

Novinky

12.12.2008 priebežne aktualizované. Termíny na skúšku.

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete všeobecné informácie o kurze 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti.

Literatúra

Prednášky

Tu nájdete študijné materiály k prednáškam. Sú priebežne dopĺňané.

Cvičenia

Testy

 • test zo 4.12.2008 (zadanie) (riešenia) (výsledky)
 • Prémiové úlohy

  Skúška

  Tu nájdete súbor obsahujúci termíny na skúšku. Je priebežne aktualizovaný.

  Hodnotenie

  Tu sa nachádza súhrn vašich výsledkov (celkové hodnotenie).

  Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu je 40/60. Toto je len základný rámec, spresnenie na 1. prednáške.

  Erráta

  Tu nájdete erráta ku kurzu. Sú priebežne dopĺňané.

  Staršie správy

  5.12.2008 Test zo 4.12 je opravený.

  20.11.2008 Test bude vo štvrtok 4.12.

  17.10.2008 Prvú časť 4. cvičenia (modul Ex04a) a prémiovú úlohu v druhej časti (pozri modul Ex04b) stačí odovzdať o týždeň neskôr.

  15.10.2007 Pridaný súbor obsahujúci vaše celkové hodnotenie .

  10.10.2008 Konzultácie sú v utorok o 18:10-19:40, m. F1-248.

  3.10.2008 Záverečnú časť 2. cvičenia, t.j. modul Ex02c, stačí odovzdať o týždeň neskôr.


  * – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2008-12-28T10:12+0100