Umiestnenie: VYP | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave


2-INF-121 Teória vypočítateľnosti ZS 2007/08

Prednášky: utorok 9:50-11:20, m. I
Cvičenia: utorok 11:30-13:00, m. M217
Konzultácie: pondelok 14:00-15:00, m. I16
Učiteľ: Ján Komara, m. I16, tel. 60295 727

Novinky

10.12.2007 priebežne aktualizované. Termíny na skúšku.

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete všeobecné informácie o kurze 2-INF-121 Teória vypočítateľnosti.

Literatúra

Prednášky

Tu nájdete študijné materiály k prednáškam. Sú priebežne dopĺňané.

Cvičenia

Testy

Prémiové úlohy

Skúška

Tu nájdete súbor obsahujúci termíny na skúšku. Je priebežne aktualizovaný.

Hodnotenie

Tu sa nachádza súhrn vašich výsledkov (celkové hodnotenie).

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu je 40/60. Toto je len základný rámec, viz. tiež 1. prednáška.

Staršie správy

29.11.2007 Test z 27.11 je opravený.

12.11.2007 Test bude v utorok 27.11 na cvičení.

12.11.2007 Pomocný modul Mxmrf pre 8.cvičenie obsahuje chybu v definícii predikátu Mrf1. V tomto súbore mxmrf.cl je táto chyba opravená.

11.10.2007 Konzultácie sú v pondelok o 14:00-15:00, m. I16.

3.10.2007 Pridaný súbor obsahujúci vaše celkové hodnotenie .


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2008-01-24T14:32+0100