Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2012/13

Výučba prebieha spolu s kurzom 1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov ZS 2012/13. Tam nájdete ďalšie informácie.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2012-09-13T12:07+0200