Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2011/12

Výučba prebieha spolu s kurzom 1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov ZS 2011/12. Tam nájdete ďalšie informácie.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2011-08-31T19:49+0200