Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2010/11

Výučba prebieha spolu s kurzom 1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov ZS 2010/11. Tam nájdete ďalšie informácie.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2010-09-01T10:02+0200