Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave


1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2009/10

Výučba prebieha spolu s kurzom 1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov ZS 2009/10. Tam nájdete ďalšie informácie.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2009-09-14T11:54+0200