Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2008/09

Prednášky: utorok 16:30-18:00, m. M-IV
Cvičenia: utorok 18:10-19:40, m. F1-248
Konzultácie: štvrtok 17:20-18:50, m. F1-248
Učiteľ: Ján Komara

Novinky

12.12.2008 priebežne aktualizované. Termíny na skúšku.

... tu nájdete ostatné správy.

O kurze

Tu nájdete všeobecné informácie o kurze 1-INF-450 Logika pre informatikov.

Literatúra

... ďalšia literatúra.

Cvičenia

Testy

Skúška

Tu nájdete súbor obsahujúci termíny na skúšku. Je priebežne aktualizovaný.

Hodnotenie

Tu sa nachádza súhrn vašich výsledkov (celkové hodnotenie).

Erráta

Tu nájdete erráta ku kurzu. Sú priebežne dopĺňané.

Staršie správy

12.12.2008 V zadaní 12. cvičenia je drobná chyba. Popis a riešenie tohto problému nájdete v sekcii erráta.

3.12.2008 Test z 2.12 je opravený.

26.11.2008 Náhradný termín z testu: utorok 2.12.

26.11.2008 Test z 25.11 je opravený.

20.11.2008 Úlohy z 9. cvičenia stačí odovzdať o týždeň neskôr.

11.11.2008 Test bude v utorok 25.11.

6.10.2007 Pridaný súbor obsahujúci vaše celkové hodnotenie .

3.10.2008 Konzultácie sú vo štvrtok o 17:20-18:50, m. F1-248.

24.9.2008 Pri kompilácií jedného zo súborov pre 1. cvičenie môže vzniknúť chyba. Popis a riešenie tohto problému nájdete v sekcii erráta.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2013-02-07T20:56+0100