Umiestnenie: LPI | Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave


1-INF-450 Logika pre informatikov ZS 2007/08

Výučba prebieha spolu s kurzom 1-AIN-625 Úvod do matematickej logiky pre programátorov ZS 2007/08. Tam nájdete ďalšie informácie.


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2007-09-19T09:13+0200