Umiestnenie: Výučba | CL Homepage | KAI | FMFI UKBratislave

1-AIN-616 Symbolické programovanie a LISP

Novinky

O kurze

Tu nájdete informačný list predmetu.

Cieľ predmetu

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Podmieňujúce predmety

Nadväzujúce predmety

Výučba


* – aktualizované v priebehu posledných 7 dní Posledná zmena: 2017-02-16T18:27+0100