Location: IDP | Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia

1-AIN-506 Introduction to Declarative Programming – Summer 2012/13

At the moment, this page is only available in Slovak.

News

13. 6.

Výsledky skúšky zo 7. júna nájdete v AIS (Priebežné hodnotenie a Hodnotenie) od 10. júna.

Známky Vám do indexov zapíšeme na konzultáciách a na ďalších termínoch skúšky, alebo medzi 10:00 a 16:00 na I-33b, v piatok 14. júna medzi 12:00 a 16:30.

4. 6.

Ohodnoťte nás v Ankete FMFI.

31. 5.

Výsledky skúšky z 30. mája nájdete v priebežnom hodnotení v AIS.

Známky Vám do indexov zapíšeme na konzultáciách a na ďalších termínoch skúšky.

27. 5.

Výsledky testov z 24. mája nájdete v priebežnom hodnotení v AIS.

13. 5.

Konzultácie J. Kľuku: piatok 17. mája 11:30–14:00 v H6; ďalej streda 29. mája, štvrtok 6., streda 19. a štvrtok 27. júna 13:00–15:00 (zraz na I-33b, presun do voľnej počítačovej haly).

Konzultácie J. Komaru: viď konzultacie.txt.

7. 5.

V AIS sa môžete prihlásiť na prvé dva termíny skúšky (piatok 24. mája o 9:30 a štvrtok 30. mája o 14:00 v H6) a tiež na opravný test (piatok 24. mája o 9:30 v H3).

Prihlasovanie na ďalšie termíny umožníme neskôr.

7. 5.

Detaily hodnotenia a svoje riešenia testov si po inštalácii univerzitného certifikátu do svojho prehliadača môžete pozrieť na našej stránke výsledkov.

2. 5.

Celkové hodnotenie svojho riešenia 2. testu nájdete v univerzitnom AIS.

Študenti, ktorí sa 29. apríla na teste nezúčastnili z ospravedlniteľných dôvodov (podľa čl. 21 Študijného poriadku FMFI UK), môžu prísť na náhradný termín 6. mája 2013 o 14:00 v H6.

2. 5.

Zverejnili sme 12. cvičenie, ktoré je zároveň nepovinnou, ale bodovanou domácou úlohou.

Hodnota:
2×3 body
Termín odovzdania:
nedeľa 12. mája 2013 23:59:59
Spôsob odovzdania:
e-mail na udp(zavináč)lists.dai.fmph.uniba.sk s predmetom du12

Časť B obsahuje aj prémiovú domácu úlohu za 3 body.

15. 4.

Po vyhodnotení prémiových domácich úloh sme aktualizovali sieň slávy.

8. 4.

Druhý test prebehne počas cvičení 29. apríla (12. týždeň) v H6.
Priradenie na termín 2. testu nájdete aj v AIS (rovnaké ako pri prvom teste).
Prípadnú zmenu termínu je potrebné oznámiť do piatka 26. apríla e-mailom na adresu udp (zavináč) lists.dai.fmph.uniba.sk.

Predtestové konzultácie môžete absolvovať v piatok 26. apríla medzi 11:30 a 14:00 v H6.

19. 3.

Zverejnili sme 6. cvičenie, ktoré je zároveň prémiovou domácou úlohou za 3 body. Cvičenie obsahuje aj niekoľko ďalších, dokazovacích prémiových úloh za spolu 7 bodov, ktoré budeme hodnotiť samostane.

Termín odovzdania: nedeľa 24. 3. 2013 o 23:59:59 SEČ.

21. 3.

Celkové hodnotenie svojho riešenia 1. testu nájdete v univerzitnom AIS.

Študenti, ktorí sa 18. marca na teste nezúčastnili z ospravedlniteľných dôvodov (podľa čl. 21 Študijného poriadku FMFI UK), môžu prísť na náhradný termín 25. marca 2013 o 14:50 v H6.

19. 3.

Zverejnili sme 6. cvičenie, ktoré je zároveň prémiovou domácou úlohou za 3 body. Cvičenie obsahuje aj niekoľko ďalších, dokazovacích prémiových úloh za spolu 7 bodov, ktoré budeme hodnotiť samostane.

Termín odovzdania: nedeľa 24. 3. 2013 o 23:59:59 SEČ.

11. 3.

Prvý test prebehne počas cvičení 18. marca v H6.
Prváci musia prísť na termín cvičení podľa svojho krúžku.
Druháci a tretiaci prídu na termín, na ktorý sa prihlásili na začiatku semestra.

Predtestové konzultácie môžete absolvovať v piatok 15. marca medzi 12:20 a 14:00 v H6.

25. 2.

Vypísali sme konzultačné hodiny (viď Organizácia výučby nižšie).

7. 2.

Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania pre letný semester akademického roku 2012/13. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch a termínoch testov.

Prečítajte si:

Hall of Fame

Mená v jednotlivých kategóriách sú v abecednom poradí.

Študenti s najvyšším celkovým počtom bodov k 31. máju
Martina Jamrišková, Pavol Kováč, Dominik Lukáč, Martin Stuchlík, Martin Šuník
Prvá úspešná riešiteľka domácej úlohy
Martina Jamrišková
Najúspešnejší riešitelia domácich úloh
Dávid Dobiáš, Martina Jamrišková, Dominik Lukáč, Juraj Karlubík, Eduard Michalík, Patrícia Šišková
Najúspešnejší riešitelia 1. testu
Ján Baláž, Martina Jamrišková, Pavol Kováč, Dominik Lukáč, Maroš Molek, Viktor Sklenčár, Martin Šuník
Najúspešnejší riešitelia 2. testu
Ján Baláž, Jakub Chlup, Dominik Lukáč, Michal Mesároš, Martin Šuník
Najúspešnejší riešitelia skúškového testu k 31. máju
Pavol Kováč, Dominik Lukáč, Martin Stuchlík, Martin Šuník, Ján Zelinka

Výsledky

Detailné hodnotenie a svoje riešenia testov nájdete na stránke výsledkov. Šifrované spojenie vyžaduje inštaláciu univerzitného certifikátu do prehliadača.

Course Materials

Študijné materiály k prednáškam:

Exercises

DátumZadanieNáhľadTéma
13. 5. 2013ex14.zip ex14a ex14b ex14cGenerovanie XHTML
6. 5. 2013ex13.zip ex13Postfixový stroj a aritmetické výrazy
Poznámky... str. 84–88
2. 5. 2013ex12.zip ex12a ex12bDomáca úloha + prémia
Číslovanie uzlov v binárnych stromoch
Všeobecné stromy
22. 4. 2013ex11.zip ex11a ex11bBinárne stromy (Poznámky... str. 75–76)
Binárne vyhľadávacie stromy (Poznámky... str. 76–78)
15. 4. 2013ex10.zip ex10a ex10bKombinatorika na zoznamoch
(Poznámky... str. 66–68)
8. 4. 2013ex09.zip ex09a ex09bTriedenie a množiny
Poznámky... str. 63–65, 70–71
1. 4. 2013Veľká noc
25. 3. 2013ex07.zip ex07a ex07b ex07cZoznamy
Poznámky... str. 43–44
19. 3. 2013ex06.zip ex06Reprezentácia celých čísel párovaním
(Prémiová domáca úloha)
11. 3. 2013ex05.zip ex05a ex05bDyadické reťazce.
Párovacia funkcia
4. 3. 2013ex04.zip ex04a ex04bDyadická reprezentácia čísel a dyadické reťazce
Poznámky... str. 18–31
25. 2. 2013ex03.zip ex03a ex03bPriraďujúce diskriminácie;
chvostová rekurzia
18. 2. 2013ex02.zip ex02a ex02bPrimitívna a course-of-values rekurzia
Poznámky... str. 8–13
11. 2. 2013ex01.zip ex01a ex01bExplicitné definície
Poznámky... str. 3–7

Pre korektné zobrazenie náhľadov cvičení je potrebný prehliadač s podporou MathML, napríklad Mozilla Firefox, a príslušné fonty.

Organization

Prednášky
pondelok 9:50–11:20
poslucháreň A
Ján Kľuka
Cvičenia
TermínMiestnosťKrúžkyCvičiaci
pondelok 16:30–18:00H61iai{1,3,5}J. Kľuka, J. Frtús, J. Komara
pondelok 18:10–19:40H61iai{2,4}J. Kľuka, J. Frtús

Druháci a tretiaci sa musia do 20. februára prihlásiť na termín podľa vlastného výberu.

Prváci si môžu vymeniť termín cvičení s kolegom (študent za študenta).

Výmenu a prihlásenie treba oznámiť na kontaktný e-mail (nižšie).

Konzultácie
pondelok 13:10–13:55 na I-33b alebo v H6,
iný termín možno dohodnúť e-mailom;
špeciálne konzultácie pred testom oznámime týždeň vopred
Kontakt
udp(zavináč)lists.dai.fmph.uniba.sk

Evaluation Rules

1. test
 • okolo 6. týždňa semestra
 • 30 bodov
2. test
 • okolo 11. týždňa semestra
 • 30 bodov
Opravný test
 • 1. týždeň skúškového obdobia (24. mája o 9:30 v H3)
 • Možnosť opraviť si jeden, vami zvolený semestrálny test.
 • Opravovaný test oznámite vyučujúcim priamo na termíne pred sprístupnením zadaní.
 • Úlohy z rovnakej časti učiva ako opravovaný test.
 • Platí skóre z opravného testu, aj keby bolo nižšie ako pôvodné.
Skúška
 • skúškové obdobie
 • 40 bodov
 • Podmienkou na pripustenie ku skúške je získanie aspoň 30 bodov počas semestra (po započítaní prípadného opravného testu).
 • Termíny (v H6):
  DátumČasTypMax. počet študentov
  piatok 24. mája 9:30riadny32
  štvrtok30. mája14:00riadny32
  piatok 7. júna 9:30riadny + 1. opravný16 + 16
  štvrtok20. júna14:001. opravný + 2. opravný16 + 16
  piatok 28. júna 9:302. opravný16
Prémiové domáce úlohy
Spôsob zadania: 
v niektorých súboroch s cvičeniami
Hodnotenie: 
prvé 3 správne riešenia z každého termínu cvičení
prvých 5 správnych riešení z *iai* (bakalársky program aplikovanej informatiky).
Spôsob odovzdania: 

e-mail

Adresát: udp(zavináč)lists.dai.fmph.uniba.sk

Predmet: dukod_cvicenia (napríklad du02b)

Obsah: Hladký text s využitím jednoducho zrozumiteľnej syntaxe namiesto matematických symbolov. Text musí obsahovať aj vaše definície funkcií, ktorých sa týka. Neprijímame riešenia skenované z papiera.

Uveďte svoje plné meno a termín cvičení.

Termín: 
piatok v týždni zadania úlohy, 12:00 (poludnie).
Spolupráca: 

Ak riešenie vznikne v priznanej spolupráci, body riešiteľom rozdelíme.

Riešenia so znakmi nepriznanej spolupráce nebudeme hodnotiť. Opakovaná nepriznaná spolupráca povedie k strate všetkých prémiových bodov.

Pravidlá pre prémiové domáce úlohy môžeme počas semestra zmeniť alebo môžeme tieto úlohy úplne zrušiť.

Celkové hodnotenie
A ≥ 90 bodov
B ≥ 80 bodov
C ≥ 70 bodov
D ≥ 60 bodov
E ≥ 50 bodov
FX< 50 bodov
Podvodné konanie
Podvodné konanie budeme postihovať v zmysle čl. 23 Študijného poriadku FMFI UK.
Neúčasť a ospravedlnenie
V prípade neúčasti na teste je potrebné ospravedlniť sa do 3 dní od konania testu. Ospravedlniteľné dôvody neúčasti sú uvedené v čl. 21 Študijného poriadku FMFI UK. Ospravedlnení študenti majú nárok na náhradný termín (spravidla nasledujúci týždeň po riadnom termíne).

* – updated within last 7 days Last modified: 2013-06-20T12:24+0200