Location: IDP | Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia


1-AIN-505 Introduction to Declarative Programming – Summer 2010/11

Novinky

Výsledky 

Materiály k prednáškam

Zadania cvičení

Organizácia výučby

Pravidlá hodnotenia


At the moment, this page is only available in Slovak.

News

27. 6. 2011 Výsledky skúšky zo 23. júna nájdete v AIS a na našej výsledkovej stránke .

Známky zapisujeme na ďalšom skúškovom termíne (viď nižšie).

16. 6. 2011 Na odporúčanie prodekanky doc. Pardubskej sme zrušili pravidlo o odčítaní povinného základu 10 bodov pri opravnom teste. Na základe takto upraveného hodnotenia má nárok na skúšku ďalších 5 študentov, ktorým sme poslali správu cez AIS2. Môžu sa zapísať na termín 23. júna.

V súvislosti s tým vypisujeme nový opravný termín na 29. júna o 13:30 v H3.

6. 6. 2011 Študentov, ktorí sa sami neprihlásili na žiadny skúškový termín, sme prihlásili na 9. júna. Študenti, ktorí boli na niektorom z predošlých termínov hodnotení známkou FX, sa môžu prihlásiť na termín 9. júna ako na prvý opravný (6. 6. o 15:45 bolo voľných 7 miest).

23. 5. 2011 Výsledky opravného testu a prvého skúškového termínu nájdete v AIS. Môžete si tiež pozrieť detailné hodnotenia (viď nižšie). Svoje riešenia skúškových testov si môžete pozrieť na konzultáciách.

Známky zapisujeme na konzultáciách a na ďalších skúškových termínoch (viď nižšie).

16. 5. 2011 Po inštalácii univerzitného certifikátu do svojho prehliadača si môžete pozrieť detaily hodnotenia a svoje riešenia testov.

12. 5. 2011 Cvičenie ex11 potrebné na skúšku nájdete v tabuľke cvičení. Riešenie odporúčame prísť skonzultovať 17. mája (viď nižšie).

11. 5. 2011 Výsledky 2. testu sú v AIS (Priebežné hodnotenie).

10. 5. 2011 Opravný test bude v stredu 18. mája o 13:30 v H3+H6. Na test ste automaticky zapísaní, ak máte zo semestrálnych testov aspoň 10, ale menej ako 30 bodov.

10. 5. 2011 Riadne skúškové termíny: štvrtky 19. mája, 2. a 9. júna o 13:30 v H3+H6. Na termíny sa môžete zapisovať cez AIS2, iba ak spĺňate podmienku pripustenia ku skúške. Maximálny počet študentov na termín je 40.

Opravné skúškové termíny: štvrtky 16. a 23. júna o 13:30 v H6; streda 29. júna o 13:30 v H3 (pridaný 16. 6.). Na termíny sa môžete zapisovať až po absolvovaní niektorého riadneho termínu.

Konzultácie: utorky 17. mája až 14. júna 14:00–16:00 v H3; streda 22. júna 14:00–16:00 v H3 (pridané 16. 6.).

Materiál na skúšku: skúška bude založená na cvičeniach ex11 a ex12 (postfixové stroje, výrazy, kódovanie XHTML) s využitím techník prebratých v priebehu semestra (definície funkcií a predikátov, rôzne druhy rekurzie, simulácia cyklov, tupling, atď.). Pridané 15. 5. podľa oznamov na poslednej prednáške.

20. 4. 2011 Druhý test prebehne v stredu 4. mája 2011 počas cvičení.

Na test je potrebné prísť v termíne, ktorý Vám určuje oficiálny rozvrh. Na termín 16:30 v F1-248 môžu prísť iba študenti, ktorí sa naň prihlásili. Nie sú dovolené žiadne výnimky.

Obsahom testu budú úlohy z cvičení 6–10 7–10 alebo podobné. (Opravené 2. 5.)

20. 4. 2011 V pondelok 2. mája 2011 medzi 14:50 a 16:30 v H6 budú mimoriadne konzultácie pred druhým testom.

20. 4. 2011 Na prednáške v stredu 27. apríla (podľa utorkového rozvrhu) sa vrátime k cvičeniam potrebným na 2. test. Pripravte si otázky.

Na prednáške 3. mája budeme preberať nový materiál potrebný na skúšku.

11. 4. 2011 Výsledky 1. testu nájdete v AIS (aplikácia Priebežné hodnotenie).

Otázky ohľadom svojho hodnotenia adresujte prednášajúcemu počas konzultačných hodín.

29. 3. 2011 7. cvičenie vypracujte ako domácu úlohu.

23. 3. 2011 V pondelok 28. marca 2011 medzi 14:50 a 16:30 v H3 budú mimoriadne konzultácie pred prvým testom.

15. 3. 2011 Prvý test prebehne v stredu 30. marca 2011 počas cvičení.

Na test je potrebné prísť v termíne, ktorý Vám určuje oficiálny rozvrh. Na termín 16:30 v F1-248 môžu prísť iba študenti, ktorí sa naň prihlásili. Nie sú dovolené žiadne výnimky.

Obsahom testu budú úlohy z cvičení 1–6 alebo podobné.

22. 2. 2011 Nový termín cvičení iba pre druhákov: streda 16:30 v F1-248.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu F1-248 (24 študentov) je potrebné sa na termín prihlásiť poslaním e-mailu na udp(zavináč)lists.dai.fmph.uniba.sk do štvrtka 23. 2. 2011, 15:00. Poradie prihlášok sa určuje podľa dátumu a času zápisu predmetu v AIS (vyššia priorita) a prijatia prihlasovacieho e-mailu (nižšia priorita).

Tretiaci a ostatní druháci môžu stále navštevovať termín o 18:10 v H6. Na termínoch vyhradených pre prvákov (8:10 a 16:30 v H6) sa im nemôžeme venovať.

15. 2. 2011 Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania pre letný semester akademického roku 2010/11. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch a termínoch testov.

Prečítajte si:

Course Materials

Študijné materiály k prednáškam:

Exercises

DátumZadanieNáhľadTéma
11. 5. 2011ex12.zip ex12a ex12b ex12cGenerovanie XHTML
12. 5. 2011ex11.zip ex11Postfixový stroj a aritmetické výrazy
Poznámky... str. 84–88
20. 4. 2011ex10.zip ex10a ex10bKombinatorika na zoznamoch (Poznámky... str. 66–68)
Číslovanie uzlov v binárnych stromoch
13. 4. 2011ex09.zip ex09a ex09bBinárne stromy (Poznámky... str. 75–76)
Binárne vyhľadávacie stromy (Poznámky... str. 76–78)
6. 4. 2011ex08.zip ex08a ex08bTriedenie a množiny
Poznámky... str. 63–65, 70–71
30. 3. 2011ex07.zip ex07a ex07b ex07cTupling a simulácia cyklov na zoznamoch
Predikáty na zoznamoch
23. 3. 2011ex06.zip ex06Zoznamy
Poznámky... str. 43–44
16. 3. 2011ex05.zip ex05Modifikovaná Cantorova párovacia funkcia
Coding of n-tuples...
9. 3. 2011ex04.zip ex04a ex04bDyadická reprezentácia čísel a dyadické reťazce
Poznámky... str. 18–31
2. 3. 2011ex03.zip ex03a ex03bPriraďujúce diskriminácie;
simulácia cyklov chvostovou rekurziou
22. 2. 2011ex02.zip ex02a ex02bPrimitívna a course-of-values rekurzia
Poznámky... str. 8–13
16. 2. 2011ex01.zip ex01a ex01bExplicitné definície
Poznámky... str. 3–7

Pre korektné zobrazenie náhľadov cvičení je potrebý prehliadač s podporou MathML, napríklad Mozilla Firefox, a príslušné fonty.

Organization

Rozvrh

Prednášky
Ján Kľuka
utorok 11:30–12:15
poslucháreň B
Cvičenia
TermínMiestnosťKrúžkyCvičiaci
streda 8:10–9:40 H61iai{1,2,6}J. Kľuka, M. Čajági, J. Frtús
streda 16:30–18:00 H61iai{3,4,5}J. Komara, B. Malinovský, P. Náther
streda 16:30–18:00 F1-2482iai*J. Kľuka, M. Baláž
streda 18:10–19:40 H62iai* 3iai*J. Komara, B. Malinovský
Konzultácie
streda 14:00–15:00 I-33b

Kontakt

udp(zavináč)lists.dai.fmph.uniba.sk

Evaluation Rules

Možnosti získať body

1. test (6./7. týždeň)30 bodov
2. test (11. týždeň)30 bodov
Opravný test
Skúška40 bodov

Podvodné konanie na testoch alebo skúške budeme postihovať v zmysle študijného poriadku.

Opravný test

Opravný test sa bude konať v 1. týždeň skúškového obdobia. Môžete si ním doplniť skóre zo semestra do 30 bodov. Právo na opravný test máte iba vtedy, ak počas semestra získate aspoň 10 bodov.

Test bude mať 12 úloh po 3 body. Od získaných bodov t sa odpočíta povinný 10-bodový základ. Zvyšné body sa pripočítajú k semestrálnemu skóre s tak, aby výsledok nepresiahol 30. Celkové skóre bude teda min(30, s + max(0, t − 10)). Úlohy na teste budú pokrývať oba semestrálne testy, a teda cvičenia ex02–ex10.

Podmienka pripustenia ku skúške

Podmienkou na pripustenie ku skúške je získanie aspoň 30 bodov zo semestrálnych testov a opravného testu.

Známkovanie

A 100 90bodov
B 89 80bodov
C 79 70bodov
D 69 60bodov
E 59 50bodov
FX49 0bodov

* – updated within last 7 days Last modified: 2011-06-27T15:30+0200