Location: IDP | Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia


1-AIN-505 Introduction to Declarative Programming – Summer 2009/10

Novinky

Materiály k prednáškam

Zadania cvičení

Pravidlá


Letný semester 2009/10

Prednášky

Pavol J. Voda
pondelok 9:50–10:35
poslucháreň A

Cvičenia

Pavol J. Voda
pondelok 12:20–13:50 H6

Ján Kľuka
pondelok 12:20–13:50 H6
streda 16:30–18:00 F1-248

Konzultácie

Ján Kľuka
po dohode mailom


At the moment, this page is only available in Slovak.

News

24. 6. 2010

Posledný termín skúšky a posledná možnosť na zapísanie známky bude 1. júla o 13.00 v H6.

13. 6. 2010 Výsledky skúšky a známky nájdete v AIS2 (aplikácie Priebežné hodnotenie a Hodnotenie).

Na ďalší (a predbežne aj posledný) termín 24. júna o 13.00 v H6 sa môžete zapísať cez AIS2.

Známky vám do indexov zapíšeme počas ďalšieho skúškového termínu, teda 24. júna medzi 13.30 a 14.30 v H6. Ak nemôžete prísť, pošlite index po spolužiakoch.

3. 6. 2010 Výsledky skúšky a známky nájdete v AIS2 (aplikácie Priebežné hodnotenie a Hodnotenie).

Známky vám do indexov zapíšeme počas ďalšieho skúškového termínu, teda 10. júna medzi 13.30 a 14.30 v H6. Ak nemôžete prísť, pošlite index po spolužiakoch.

24. 5. 2010 Výsledky „midtermového“ testu nájdete v AIS2. Môžete sa tam tiež prihlásiť na opravný test, ktorý bude v piatok 28. mája o 8.30 v F1-248. Môže sa na ňom zúčastniť najviac 22 študentov. Piatich študentov, ktorí na riadnom teste získali menej ako 10 bodov, sme už na opravný test prihlásili. Výsledok opravného testu sa započíta, iba ak bude lepší ako výsledok riadneho testu.

14. 5. 2010 Pre nečakane veľký záujem sme vypísali ďalší termín testu13.30. Zároveň vás upozorňujeme, že v pôvodnom ozname bola chyba a druhý termín bude o 11.00 (v AIS2 bol vypísaný správny čas).

9. 5. 2010 Skúška prebehne vo štvrtok 3. júna a vo štvrtok 10. júna o 13.00 v H6. Na termíny sa zapisujte cez AIS2. Jeden termín potrvá 150 minút, bude obsahovať úlohy podobné cvičeniam 7 až 10 s využitím poznatkov z celého semestra. Opravný termín vypíšeme podľa potreby.

9. 5. 2010 Test (midterm) prebehne v piatok 21. mája v F1-248 v dvoch troch termínoch: 8.30, 11.30, oprava: 11.0013.30. Na termíny sa zapisujte cez AIS2. Jeden termín potrvá 120 minút, bude obsahovať úlohy podobné cvičeniam 1 až 6 za 60 bodov. Opravný termín bude v piatok 28. mája.

9. 5. 2010 Na cvičeniach 10. mája sa budeme venovať quicksortu a množinám (ex05). Na cvičeniach 12. mája budeme preberať aritmetické výrazy a kompiláciu (ex09)

7. 4. 2010 Pre chorobu rušíme midterm v piatok 9. apríla a cvičenia v stredu 7. apríla.

29. 3. 2010 Test (midterm) z UDP prebehne v piatok 9. apríla v F1-248 v troch termínoch: 8.10, 10.4013.10. Na termíny sa zapisujte cez AIS2. Jeden termín potrvá 120 minút (asi 3 vyučovacie hodiny).

22. 2. 2010 Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania pre letný semester akademického roku 2009/10. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch, termínoch testov a ich výsledkoch.

Prečítajte si:

Course Materials

Študijné materiály k prednáškam: D. Guller: Poznámky k prednáškam z CL.

Exercises

CvičenieSúbor so zadanímTéma
3. 5. 2010ex10.zip Zobraz
XHTML
26. 4. 2010ex09.cl Zobraz
Aritmetické výrazy
Poznámky... str. 84–88
19. 4. 2010ex08.cl Zobraz
Binárne vyhľadávacie stromy
Poznámky... str. 76–78
12. 4. 2010ex07.cl Zobraz
Binárne stromy
Poznámky... str. 75–76
29. 3. 2010ex06.cl Zobraz
Kombinatorika na zoznamoch
Poznámky... str. 66–68
22. 3. 2010ex05.cl Zobraz
Triedenie a množiny
Poznámky... str. 63–65, 70–71
15. 3. 2010ex04.cl Zobraz
Binárna rekurzia (Poznámky... str. 21–23)
Zefektívňovanie rekurzívnych definícií
(chvostová rekurzia a akumulátory, tupling)
8. 3. 2010ex03.cl Zobraz
Zoznamy
Poznámky... str. 43–44
1. 3. 2010ex02.cl Zobraz
Diadická notácia čísel a diadické reťazce
Poznámky... str. 18–31
22. 2. 2010ex01.cl Zobraz
Explicitné definície a primitívna rekurzia
Poznámky... str. 3–13

Ak používate Mozillu alebo Firefox a máte potrebné fonty, po kliknutí na Zobraz uvidíte obsah cvičenia.

Rules

Možnosti získať body

Test (midterm)60 bodov
Opravný test60 bodov
Skúška40 bodov

Na testoch a skúške nie je dovolené spolupracovať ani používať ťaháky. Porušením tohto pravidla strácate právo na bodové hodnotenie z príslušného testu alebo termínu skúšky.

Midterm sa bude konať v niektorý piatok zhruba v polovici apríla. Opravný test sa bude konať koncom semestra. Presné termíny oznámime s dostatočným predstihom.

Známkovanie

A 100 90bodov
B 89 80bodov
C 79 70bodov
D 69 60bodov
E 59 50bodov
FX49 0bodov

* – updated within last 7 days Last modified: 2010-06-24T17:17+0200