Location: IDP | Courses | CL Homepage | Dept. of Appl. Inf. (AI and DP) | Faculty of Math., Physics, and Inf. | Comenius Univ. Bratislava | Slovakia


1-AIN-505 Introduction to Declarative Programming – Summer 2008/09

Novinky

Materiály k prednáškam

Zadania cvičení

Výsledky testov

Pravidlá


Letný semester 2008/09

Prednášky

Pavol J. Voda
pondelok 9:50–10:35
poslucháreň A

Cvičenia

Pavol J. Voda
pondelok 12:20–13:50 F1-248
pondelok 16:30–18:00 F1-248

Ján Kľuka
pondelok 18:10–19:40 F1-248
streda 18:10–19:40 H3

Konzultácie

Ján Kľuka
po dohode mailom


At the moment, this page is only available in Slovak.

What's New

Kalendár s testami a skúškami: HTML | iCal.

17. 6. 2009 Posledný opravný termín skúšky a posledná možnosť dať si zapísať známku bude v stredu 24. 6. o 13:30 v H6. Prihlásiť sa môžete cez fakultný systém.

2. 6. 2009 Výsledky skúšky z 27. mája sme rozoslali na vaše mailové adresy.

Po nainštalovaní univerzitného certifikátu pre WWW servery si môžete pozrieť svoje celkové výsledky a známku. Prístupné sú iba po prihlásení Vaším menom a heslom do počítačových učební FMFI.

Prihlasovanie na opravný termín je povolené.

27. 5. 2009 Výsledky skúšky z 27. mája dostanene na Vaše školské mailové adresy v stredu 3. júna.

Opravný termín bude v stredu 17. júna o 13:30 v H6. Prihlasovanie na tento termín povolíme po odoslaní výsledkov.

Známky zapisujeme prvákom a druhákom iba v stredu 17. júna medzi 14:00 a 15:00 v H6. Tretiaci si môžu mailom dohodnúť individuálny termín.

29. 4. 2009 Termíny skúšky: stredy 20. a 27. mája o 13:30 v H6. V stredu 17. júna bude opravný termín. Na skúšku sa môžete prihlásiť cez fakultný prihlasovací systém.

28. 4. 2009 Opravný test bude v utorok 12. mája o 9:50 v H6. Test budú tvoriť podobné úlohy ako v cvičeniach ex02–ex09. Bodmi z opravného testu si môžete nahradiť jeden zo semestrálnych testov podľa svojho výberu. Nahrádzaný test si vyberáte vopred. Na test sa môžete zapísať do hárku na sklenenej stene H6.

28. 4. 2009 Výsledky druhého testu sme rozposlali na vaše školské poštové adresy. Ak nemáte nastavené presmerovanie, správu prečítate napríklad cez portál Horde. Ak Vám správa nebola doručená alebo máte výhrady k hodnoteniu, kontaktujte nás prostredníctvom adresy udp-zavináč-lists.dai.fmph.uniba.sk.

16. 4. 2009 Výsledky prvého testu sme rozposlali na vaše školské mailové adresy. Ak nemáte nastavené presmerovanie, správu prečítate napríklad cez portál Horde. Ak Vám správa nebola doručená, informujte nás o tom na adrese udp-zavináč-lists.dai.fmph.uniba.sk.

16. 4. 2009 Druhý test sa uskutoční v piatok 24. apríla 2009 v termínoch o 8:10 a 9:50 v H6. Na termíny sa zapisujte do hárku na sklenenej stene H6 (zvonka) oproti I-42. Na jeden termín sa môže prihlásiť najviac 34 študentov. Na test príďte aspoň 5 minút vopred.

Obsahom testu budú podobné úlohy ako v cvičeniach ex06 až ex09. Na vyriešenie budete mať 90 minút.

2. 4. 2009 Cvičenia v stredu 8. 4. odpadajú (pred Veľkou nocou), cvičenia v stredu 15. 4. budú (po Veľkej noci).

23. 3. 2009 Výsledky prvého testu vám pošleme mailom na vaše oficiálne školské adresy v týždni po Veľkej noci (15. až 17. apríla). Pokiaľ správy z tejto adresy nečítate, nastavte si presmerovanie.

9. 3. 2009 Prvý test bude v piatok 20. marca 2009 v termínoch o 8:00, 9:10 a 10:20 v H6. Na termíny sa zapisujte do hárku na sklenenej stene H6 oproti I-42. Na jeden termín sa môže prihlásiť najviac 33 študentov. Na test príďte aspoň 5 minút vopred.

Obsahom testu budú podobné úlohy ako v cvičeniach ex02 až ex05. Na vyriešenie budete mať 60 minút.

16. 2. 2009 Vitajte na stránke Úvodu do deklaratívneho programovania pre letný semester akademického roku 2008/09. Počas semestra tu nájdete aktuálne informácie o predmete, študijných materiáloch, termínoch testov a ich výsledkoch.

Prečítajte si:

Course Materials

Študijné materiály k prednáškam: D. Guller: Poznámky k prednáškam z CL.

Exercises

CvičenieSúbor so zadanímTéma
4. 5. 2009ex11.zip Zobraz
XHTML
27. 4. 2009ex10.cl Zobraz
Aritmetické výrazy
Poznámky... str. 84–88
20. 4. 2009ex09.cl Zobraz
Binárne vyhľadávacie stromy
Poznámky... str. 76–78
6. 4. 2009ex08.cl Zobraz
Binárne stromy
Poznámky... str. 75–76
30. 3. 2009ex07.cl Zobraz
Kombinatorika na zoznamoch
Poznámky... str. 66–68
23. 3. 2009ex06.cl Zobraz
Triedenie a množiny
Poznámky... str. 63–65, 70–71
16. 3. 2009ex05.cl Zobraz
Binárna rekurzia (Poznámky... str. 21–23)
Zefektívňovanie rekurzívnych definícií
(chvostová rekurzia a akumulátory, tupling)
9. 3. 2009ex04.cl Zobraz
Zoznamy
Poznámky... str. 43–44
2. 3. 2008ex03.cl Zobraz
Diadická notácia čísel a diadické reťazce
Poznámky... str. 18–31
23. 2. 2009ex02.cl Zobraz
Definície primitívnou rekurziou
Poznámky... str. 8–13
16. 2. 2009ex01.cl Zobraz
Explicitné definície
Poznámky... str. 3–7

Ak používate Mozillu alebo Firefox a máte potrebné fonty, po kliknutí na Zobraz uvidíte obsah cvičenia.

Výsledky testov

  1. Nainštalujte si univerzitný certifikát pre WWW servery.
  2. Pozrite si výsledky a známku. Prístupné sú iba po prihlásení Vaším menom a heslom do počítačových učební FMFI.

Rules

Možnosti získať body

1. test30 bodov
2. test30 bodov
opravný test30 bodov
skúška40 bodov

Spolupráca a používanie ťahákov na testoch a skúške sú striktne zakázané. Porušením tohto zákazu strácate právo na bodové hodnotenie z príslušného testu alebo termínu skúšky.

Za semester je možné si nahradiť alebo opraviť maximálne 1 test v opravnom teste, ktorý sa bude konať v posledný týždeň semestra.

Známkovanie

A 100 90bodov
B 89 80bodov
C 79 70bodov
D 69 60bodov
E 59 50bodov
FX49 0bodov

* – updated within last 7 days Last modified: 2009-06-17T18:27+0200